BWRLWM!

Sesiynau chwarae AM DDIM i blant

Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 6

 

Chwefror 25 - Mawrth 1

10-11.55am: Ysgol Gwaun y Nant, Y Barri

1.30-3.25pm: Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanilltud Fawr

 

Chwaraeon * Celf a Chrefft * Gemau * Castell Gwynt
a llawer mwy!

 

Does dim rhaid cofrestru o flaen llaw, dim ond dod ar y diwrnod!

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ffion: ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

 

Fideo o uchafbwyntiau Haf 2017:

Trefnir sesiynau chwarae BWRLWM mewn cydweithrediad â Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd