BWRLWM!

Sesiynau chwarae AM DDIM i blant Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 6

 

DYDDIADAU PASG 2019

WYTHNOS 1: Dydd Llun 15/04 - Dydd Iau 18/04

WYTHNOS 2: Dydd Mawrth 23/04 - Dydd Gwener 26/04

 

LLEOLIADAU AC AMSEROEDD PASG 2019

10-11.55am: Clwb Rygbi Llanilltud Fawr

1.30-3.25pm: Ysgol Gwaun y Nant, Y Barri

 

Chwaraeon * Celf a Chrefft * Gweithdai * Gemau * Castell Gwynt
a llawer mwy!

 

Does dim rhaid cofrestru o flaen llaw, dim ond dod ar y diwrnod!

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ffion: ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

 

Fideo o uchafbwyntiau Haf 2017:

Trefnir sesiynau chwarae BWRLWM mewn cydweithrediad â Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd