BWRLWM!

Sesiynau chwarae AM DDIM i blant Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 6

* Yn addas ar gyfer plant sy'n gorffen eu blwyddyn cyntaf yn yr ysgol yn llawn amser, ac nid y rheiny fydd yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn ym mis Medi *

Mae Bwrlwm fel arfer yn digwydd yn ystod gwyliau'r Haf ond fe fyddwn yn diweddaru'r wefan os fydd unrhyw sesiynau Bwrlwm ychwanegol


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Manon: manonifan@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

 

Fideo o uchafbwyntiau Haf 2017:

Trefnir sesiynau chwarae BWRLWM mewn cydweithrediad â Chyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd