BWRLWM!

CYNLLUN CHWARAE AM DDIM I BLANT DERYBYN- BLWYDDYN 6

Sesiynau Bore a Prynhawn mewn pob lleoliad

Bore: 10:30am - 12:25pm 

Prynhawn: 1:15 - 3:10pm

02.06.21: Clwb Athletau Penarth Athletics Club

03.06.21: Parc Fictoria, Y Barri, Victoria Park

04.06.21: Clwb Rygbi Llanilltud Fawr Rugby Club

 

MAE RHAID COFRESTRU O FLAEN LLAW! COFRESTRWCH DRWY ARCHEBU UN O'R SLOTIAU ISOD!


Am fwy o wybodaeth: manonifan@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

4 Mehefin 2021
1:15pm3:15pm
Clwb Rygbi Llanilltud Fawr
Am ddim
4 Mehefin 2021
10:30am12:30pm
Clwb Rygbi Llanilltud Fawr
Am ddim
3 Mehefin 2021
1:15pm3:15pm
Victoria Park, Barry
Am ddim
3 Mehefin 2021
10:30am12:30pm
Parc Fictoria, Y Barri
Am ddim
2 Mehefin 2021
1:15pm3:15pm
Clwb Athletau Penarth Athletics Club
Am ddim
2 Mehefin 2021
10:30am12:30pm
Clwb Athletau Penarth Athletics Club
Am ddim