BWRLWM!

Sesiynau Chwarae AM DDIM

Derbyn- Blwyddyn 6

Addas i blant sy'n mynychu ysgol gyfrwng Gymraeg 

Dydd Llun - Dydd Iau yn ystod gwyliau ysgol

Sesiynau Bore a Prynhawn mewn pob lleoliad

10:30am - 12:25pm | 1:15pm - 3:10pm

Cynhelir sesiynau Bwrlwm yn y canlynol: 

Clwb Athletau Penarth Athletics Club

Ysgol Gynradd Gwaun y Nant

Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr 

Ysgol Gynradd Sant Baruc

Parc Fictoria, Tregatwg, Y Barri a Pharc Romilly, Y Barri - yn ystod yr Haf 

Y tro hwn, does dim angen cofrestru o flaen llaw- dim ond troi fyny ar y diwrnod!

Am fwy o wybodaeth: michael@menterbromorgannwg.cymru 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd