BWRLWM!

Sesiynau Chwarae AM DDIM

Derbyn- Blwyddyn 6

Addas i blant sy'n mynychu ysgol gyfrwng Gymraeg 

Dydd Llun - Dydd Iau yn ystod gwyliau ysgol

Sesiynau Bore a Prynhawn mewn pob lleoliad

10:30am - 12:25pm | 1:15pm - 3:10pm

Dydd Llun: Clwb Athletau Penarth Athletics Club

Dydd Mawrth: Ysgol Gynradd Gwaun y Nant

Dydd Mercher: Clwb Rygbi Llanilltud Fawr Rugby Club

Dydd Iau: Ysgol Gynradd Sant Baruc

Y tro hwn, does dim angen cofrestru o flaen llaw- dim ond troi fyny ar y diwrnod!

Am fwy o wybodaeth: manonifan@menterbromorgannwg.cymru / 07719015850

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd