BWRLWM!

Sesiynau Chwarae AM DDIM

Derbyn- Blwyddyn 6

Addas i blant sy'n mynychu ysgol gyfrwng Gymraeg 

Dydd Llun - Dydd Iau yn ystod gwyliau ysgol

Sesiynau Bore a Prynhawn mewn pob lleoliad

10:30am - 12:25pm | 1:15pm - 3:10pm

Cynhelir sesiynau Bwrlwm y Fro yn y canlynol: 

Clwb Athletau Penarth Athletics Club (Dydd Llun) 

Ysgol Gynradd Gwaun y Nant (Dydd Mawrth) 

Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr (Dydd Mercher)

Ysgol Gynradd Sant Baruc (Dydd Iau)

Y tro hwn, does dim angen cofrestru o flaen llaw - dim ond troi fyny ar y diwrnod!

Am fwy o wybodaeth: michael@menterbromorgannwg.cymru 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd