Mae holl glybiau hamdden Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru.

12 Tachwedd 20193 Rhagfyr 2019
5:30pm6:30pm
Canolfan Gymunedol Penarth Isaf
£16.00
11 Medi 201923 Hydref 2019
1:30pm2:15pm
Festri Capel Bethel, Heol Plassey, Penarth
£24.00

I blant Bl Derbyn-4
Dydd Llun - (04/11/19- 09/12/19)
4.15–6.15pm
Canolfan Hamdden Cogan

£24 am 6 wythnos (£4 y sesiwn)

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Gwener 08/11/19 - 13/12/19
4- 6:45pm
Canolfan Hamdden Y Barri

£30 am 6 wythnos (£5 y sesiwn)

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Sul 28/04/19 - 14/07/19
8–10.30am
Canolfan Hamdden Penarth

£55 am y tymor (£5 y sesiwn)

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Mercher 01/05/19 - 17/07/19
3.45 - 4.45pm
Hebron Hall, Dinas Powys

£55 am y tymor (£5 y sesiwn)