Mae holl glybiau hamdden Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru.

12 Ebrill 201914 Ebrill 2019
Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
Blaendâl £50.00
25 Medi 20184 Rhagfyr 2018
4:00pm6:00pm
Canolfan Ddysgu Palmerston, Y Barri CF63 2NT
Am ddim

I blant Bl.3-6
Dydd Iau 20/09/18 - 13/12/18
3.30 - 4.30pm
Ysgol Iolo Morganwg

£24 am y tymor

I blant Bl.3-6
Dydd Mawrth 11/09/18 - 11/12/18
3.30 - 4.30pm
Ysgol Sant Baruc

£13 y tymor

I blant Bl.3-6
Dydd Mercher 12/09/18 - 12/12/18
3.30 - 4.30pm
Ysgol Pen-y-Garth

£24 am y tymor

I blant bl.3-4
Dydd Iau 20/09/18 - 13/12/18
3.30 - 4.30pm
Ysgol Iolo Morganwg

£24 am y tymor

I blant Derbyn-Bl.6
Dydd Llun 10/09/18 - 10/12/18
4.15–5.15pm, 5.15–6.15pm
Canolfan Hamdden Penarth

£52 am y tymor

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Gwener 14/09/18 - 14/12/18
4 - 6.45pm
Canolfan Hamdden Y Barri

£65 am y tymor

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Sul 16/09/18 - 09/12/18
8–10.30am
Canolfan Hamdden Penarth

£60 am y tymor

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Mercher 12/09/18 - 12/12/18
3.45 - 4.45pm
Hebron Hall, Dinas Powys

£65 am y tymor

I blant Bl.1-6
Dydd Llun 10/09/18 - 10/12/18
6pm–7pm
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

£36 am y tymor