Mae holl glybiau hamdden Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru.

4 Mawrth 20201 Ebrill 2020
1:30pm2:15pm
Festri Capel Bethel, Heol Plassey, Penarth
£20.00
25 Chwefror 202031 Mawrth 2020
5:30pm6:30pm
Canolfan Gymunedol Penarth Isaf
£24.00

I blant Bl Derbyn-4
Dydd Llun - (04/11/19- 09/12/19)
4.15–6.15pm
Canolfan Hamdden Cogan

£24 am 6 wythnos (£4 y sesiwn)

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Gwener 08/11/19 - 13/12/19
4- 6:45pm
Canolfan Hamdden Y Barri

£30 am 6 wythnos (£5 y sesiwn)

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Sul 10/11/19 - 15/12/19
8–10.30am
Canolfan Hamdden Cogan

£30 am 6 wythnos (£5 y sesiwn) 

I blant Meithrin - Bl.6
Dydd Mercher 06/11/19 - 11/12/19
3.45 - 4.45pm
Hebron Hall, Dinas Powys

£30 am 6 wythnos (£5 y sesiwn)