Mae holl glybiau hamdden Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru.

19 Mehefin 201910 Gorffennaf 2019
1:30pm2:15pm
Festri Capel Bethel, Heol Plassey, Penarth
£16.00
7 Mai 20199 Gorffennaf 2019
4:00pm6:00pm
Canolfan Ddysgu Palmerston, Y Barri CF63 2NT
Am ddim

I blant Bl.3-6
Dydd Llun 29/04/19 - 15/07/19
3 - 4pm
Ysgol Gwaun y Nant

£10 am y tymor

I blant Bl.3-4
Dydd Iau 02/05/19 - 18/07/19
3.30 - 4.30pm
Ysgol Iolo Morganwg

£22 am y tymor

I blant Bl.3-6
Dydd Mawrth 30/04/19 - 16/07/19
3.30 - 4.30pm
Ysgol Sant Baruc

£11 y tymor

I blant Bl.3-6
Dydd Mercher 01/05/19 - 03/07/19
3.30 - 4.30pm
Ysgol Pen-y-Garth

£18 am y tymor

I blant bl.5-6
Dydd Iau 02/05/19 - 18/07/19
3.30 - 4.30pm
Ysgol Iolo Morganwg

£22 am y tymor

I blant Bl.1-4
Dydd Llun 29/04/19 - 15/07/19
4.15–5.15pm
Canolfan Hamdden Penarth

£40 am y tymor

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Gwener 03/05/19 - 19/07/19
4 - 7pm
Canolfan Hamdden Y Barri

£55 am y tymor (£5 y sesiwn)

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Sul 28/04/19 - 14/07/19
8–10.30am
Canolfan Hamdden Penarth

£55 am y tymor (£5 y sesiwn)

I blant Derbyn - Bl.6
Dydd Mercher 01/05/19 - 17/07/19
3.45 - 4.45pm
Hebron Hall, Dinas Powys

£55 am y tymor (£5 y sesiwn)