Swyddog Cymraeg Byd Busnes Caerdydd a Bro Morgannwg: Catrin Cooke

catrin.cooke@businesswelsh.wales

 

Mae swyddog Cymraeg Byd Busnes ar gael i dy gynorthwyo (yn rhad ac am ddim) i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn dy fusnes ym Mro Morgannwg.

Gallwn ddarparu gwasanaeth pwrpasol sy’n ateb eich gofynion chi, cynnig cyngor a syniadau ymarferol, a’ch cyfeirio at gymorth pellach perthnasol.

 

Beth yw’r cynnig?

Gallwn:

  • awgrymu sut i gynnig mwy o Gymraeg i dy gwsmeriaid
  • gyfieithu arwyddion, bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim

  • wella’r defnydd o’r Gymraeg rhwng staff a chwsmeriaid

  • gyfeirio chi at ddarparwyr dysgu a fydd yn gwella sgiliau Cymraeg ar bob lefel

  • ddangos sut i recriwtio siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

  • helpu chi i ddeall pwy yw’r cwsmeriaid a sut y gall y Gymraeg fod yn bwysig iddyn nhw

  • gynnig cefnogaeth ar sut i farchnata a hyrwyddo’r busnes ymysg siaradwyr Cymraeg

  • rhoi cyngor ar rwydweithiau lleol sy’n gallu cefnogi eich busnes

  • ddarparu nwyddau dwyieithog megis arwyddion ar agor ac ar gau a bathodynnau sy’n dangos fod staff yn gallu siarad, neu’n dysgu, Cymraeg

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd