Yn anffodus, ac yn dilyn wythnosau o drafod ac ansicrwydd, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio â chynnig gwasanaeth gofal plant gydol dydd dros gyfnod gwyliau’r haf eleni.

Teimlwn nad oes canllawiau digonol sy’n amlinellu sut i gynllunio a chynnal gwasanaeth gofal plant yn ddiogel. Ein prif fwriad drwy gydol pob cyfnod yw rhoi diogelwch a mwynhad y plant ar frig ein blaenoriaethau, a theimlwn na allwn wneud hyn o dan yr amgylchiadau presennol.

Rydym yn ymwybodol fod y galw am ofal plant gwyliau yn yr ardal yn isel ar y funud, estynnwn ein hymddiheuriadau i unrhywun sy’n gwynebu anawsterau a heriau oherwydd ein penderfyniad.

Er hyn, rydym yn ymrwymo i ddarparu gweithgareddau iaith Gymraeg i blant dros wyliau’r Haf ac fe fyddwn yn gweithio tuag at gynnig cymaint o weithdai a chyfleoedd chwarae agored ag y medrwn. Rydym yn edrych ar wahanol opsiynau ar hyn o bryd ac yn obeithiol, os yw’r canllawiau yn caniatáu, y byddwn yn gallu cynnig ein cynllun chwarae ‘BWRLWM’, dros yr wythnosau i ddod. Byddwn hefyd yn cynnig gweithgareddau ar-lein i blant, pobl ifanc ac oedolion ac fe fyddwn yn eich diweddaru am ein holl wasanaethau trwy bostio ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr e-bost. 

Diolchwn i chi o waelod calon am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu’r plant yn ôl i'r Cynllun Gofal yn yr Hydref, gobeithio!

 

 

Gofal diwrnod llawn yn ystod pob gwyliau ysgol (ag eithrio'r Nadolig)

I blant Derbyn - Bl.6

Llun - Gwener
8.30am - 5.30pm
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

£22 y plentyn/y diwrnod

(Dydd Gwener yn £15 yr un os byddwch yn archebu diwrnod arall i'r un plentyn o fewn yr un wythnos)