Yn dilyn cyngor cyfredol Llywodraeth y DU mewn perthynas â COVID-19 rydym wedi gorfod canslo ein gwasanaeth gofal plant gwyliau Pasg.

Diogelwch ein cwsmeriaid, tiwtoriaid a staff yw ein blaenoriaeth bob amser ac edrychwn ymlaen at ddarparu gwasanaethau gofal plant eto yn y dyfodol agos. Diolch i chi am eich dealltwriaeth yn ystod yr amser heriol hwn.

 

 

Gofal diwrnod llawn yn ystod pob gwyliau ysgol (ag eithrio'r Nadolig)

I blant Derbyn - Bl.6

Llun - Gwener
8.30am - 5.30pm
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

£22 y plentyn/y diwrnod

(Dydd Gwener yn £15 yr un os byddwch yn archebu diwrnod arall i'r un plentyn o fewn yr un wythnos)