Gofal diwrnod llawn yn ystod pob gwyliau ysgol (ag eithrio'r Nadolig)

I blant Derbyn - Bl.6

Llun - Gwener
8.30am - 5.30pm
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

£22 y plentyn/y diwrnod (dydd Gwener yn £15 os byddwch yn archebu diwrnod arall i'r un plentyn o fewn yr un wythnos)

 

Bydd manylion Cynllun Gofal Hanner Tymor Chwefror ar y dudalen hon erbyn Ionawr 31ain