GŴYL FACH Y FRO

15.06.19  |  11AM-7PM  |  YNYS Y BARRI

DIGWYDDIAD AM DDIM!

 

STONDINWYR
Bydd amrywiaeth o stondinau'n gwerthu cynnyrch gan grefftwyr a chynhyrchwyr lleol, sy'n cynnwys gemwaith, dillad plant, gwaith celf, crysau-t rygbi, cardiau a nwyddau Cymraeg. Bydd partneriaid Cymraeg yr ardal yno hefyd yn cynnal gweithgareddau, rhannu gwybodaeth a chynnig cyngor.
Gemwaith Defana • Haden Fach • Celf Jamie • Cant a Mil Vintage • Sgrym • Beti Babs • Mudiad Meithrin • Cymraeg i Blant • Dysgu Cymraeg - y Fro • Menter Bro Morgannwg


CYTIAU TRAETH
Bydd gweithgareddau hefyd yn cael eu cynnal yn y Cytiau Traeth, fydd yn cynnwys gweithdai celf, peintio wynebau a gweithdai pop-up gyda Gruffudd Owen, y Bardd Plant newydd. 
Michael Goode • Haf Weighton • Llenyddiaeth Cymru • Coleg Caerdydd a'r Fro

 


 
Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd