​Canu, dawnsio a dysgu gyda Siani Sionc! 

Addas i blant a babanod cyn-ysgol

Nos Wener, 17eg o Orffennaf

7:30pm

Ar Zoom

Bob bore Dydd Mawrth am 10:30am ar Zoom

AM DDIM

Bob Nos Lun am 6:30yh ar Zoom 

AM DDIM

Ffitrwydd Ôl-Enedigol gyda Cadi Fôn

Bob Dydd Iau am 10:30am ar Zoom

AM DDIM

Bob Dydd Iau am 3pm ar Zoom*

AM DDIM 

Addas i: Derbyn-Blwyddyn 6

Bob Dydd Mawrth am 4:30pm ar Zoom*

AM DDIM 

Addas i: Blwyddyn 3-6

Bob Dydd Llun am 3pm ar Zoom*

AM DDIM

Addas i: Blwyddyn 3-6

Bob Dydd Mercher am 4pm ar Zoom!*

AM DDIM

Addas i: Blwyddyn 2-6