3 Ebrill 20205 Ebrill 2020
Gwersyll Yr Urdd, Llangrannog
BLAENDAL £50.00
12 Tachwedd 20193 Rhagfyr 2019
5:30pm6:30pm
Canolfan Gymunedol Penarth Isaf
£16.00
8 Tachwedd 2019
8:00pm
Clwb Rygbi'r Barri
£10.00
29 Hydref 2019
10:00am12:00pm
Parc Gwledig Porthceri, Y Bari
£4.00
3 Hydref 201924 Hydref 2019
10:45am11:30am
Ardal Ieuenctid, Llyfrgell Y Barri
£16.00
11 Medi 201923 Hydref 2019
1:30pm2:15pm
Festri Capel Bethel, Heol Plassey, Penarth
£24.00
12 Mehefin 20193 Gorffennaf 2019
4:00pm5:00pm
Canolfan Addysg Palmerston, CF63 2NT
£25.00
24 Mai 2019
8:00pm
Park Hotel, Y Barri
£8.00
11 Mai 2019
10:00am11:30am
Parc Gwledig Porthceri
£3.50
2 Mai 201923 Mai 2019
10:45am11:30am
Ystafell Philip John, Llyfrgell y Barri CF63 4RW
£16.00
17 Ebrill 2019
10:00am11:30am
Parc Gwledig Cosmeston
£4.00
12 Ebrill 201914 Ebrill 2019
Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
Blaendâl £50.00