Haf o Hwyl yw rhaglen o weithgareddau sydd wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru tuag at nifer o brosiectau, gweithdai, perfformiadau a digwyddiadau trwy'r Haf 2022. 

Bydd pob gweithgaredd yn digwydd rhwng 1af o Orffennaf - 30ain o Fedi 2022, ac wedi anelu at blant a phobl ifanc sy'n byw yn y Fro - megis cerddoriaeth, chwarae, coginio, merlota, graffiti, radio a paddleboarding. 

Mae pob gweithgaredd AM DDIM, ac felly dim ond angen i chi glicio ar lincs isod i archebu lle: 

 

Coginio    Neuadd Hebron, Dinas Powys       Dydd Mawrth 9 Awst        (Sesiwn Sawrus)      10.30am - 12 canol dydd      (14 o lefydd)     www.bit.ly/HebronCoginio1

Ruth Thomas                                                   Dydd Mawrth 9 Awst        (Sesiwn Sawrus)      1.30pm - 3.00pm                   (14 o lefydd)    www.bit.ly/HebronCoginio2

                                                                        Dydd Mawrth 16 Awst      (Sesiwn Melys)         2.00pm - 3.30pm                   (14 o lefydd)    www.bit.ly/HebronCoginio3

 

Graffiti    (mewn partneriaeth a'r Urdd)           Dydd Iau 11 Awst     10am - 1pm   (15 o lefydd)   www.bit.ly/archebuiac        

Teg / Hurts So Good                                        Dydd Iau 18 Awst     10am - 1pm    (15 o lefydd)   www.bit.ly/archebuiac 

Windmill Ind. Estate, Sully 

 

Paddleboarding  Jackson's Bay, Y Barri       Dydd Iau 28 Gorffennaf     9am - 11am   (8 o lefydd)     www.bit.ly/Paddleboard1

Kerry Baker o Barry Island SUP                     Dydd Gwener 12 Awst       9am - 11am (8 o lefydd)      www.bit.ly/Paddleboard12

                                                                        Dydd Llun 15 Awst             9am - 11am (8 o lefydd)      www.bit.ly/Paddleboard3

                                                                        Dydd Llun 15 Awst             11.30am - 1.30pm  (8 o lefydd)    www.bit.ly/Paddleboard4

 

Prosiect Radio                                               CF61, Llanilltud Fawr                Dydd Mawrth 16 Awst        10am - 3pm    (6 o lefydd)     www.bit.ly/CF61radio 

 Marc Griffiths (cynhyrchydd)                          YMCA, Court Road, Y Barri       Dydd Iau 18 Awst                10am - 3pm    (12 o lefydd)    www.bit.ly/YMCA1radio 

                                                                        YMCA, Court Road, Y Barri       Dydd Gwener 19 Awst         10am - 3pm    (12 o lefydd)    www.bit.ly/YMCA2radio 

 

Merlota                                                            Dydd Mawrth 23 Awst          9am - 12 noon (24 o lefydd)   www.bit.ly/Merlota

Liege Manor, Tresimwn, Bro Morgannwg                                                                         

                                                                                 

 

 

 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd