11 Rhagfyr 202318 Rhagfyr 2023
10:45am11:30am
Llyfrgell Penarth Library
£10.00

Dewch a'r teulu cyfan am benwythnos o hwyl ac antur yng ngwersyll anhygoel Llangrannog.

Tair sgwrs yn seiliedig ar gynnwys llyfr Andrew Green, eto i'w gyhoeddi, fydd yn dwyn y teitl 'Voices on the path: a history of walking in Wales'.

Mae'r gyfrol yn cwmpasu pob agwedd ar gerdded trwy'r oesoedd, o gynhanes hyd heddiw.  £10.

Cwrs 4 wythnos ar Zoom yn edrych ar amrywiaeth o gerddi a ysbrydolwyd gan lefydd gwahanol.

Dewch i weld y casgliad arbennig o lwyau caru a chlywed am draddodiadau Dydd Santes Dwynwen.

 

Ymunwch â ni i fynd i ysbryd yr Ŵyl gyda sgwrs sy'n dathlu cerddoriaeth y Nadolig yng Nghymru.

Dewch i ddathlu'r Nadolig yng Nghanolfan Palmerston gyda 'Do Re Mi'!

Cyfle i ddysgu mwy am hanes y maenordy a mynd y tu ôl i'r llenni i weld ei drysorau cudd.

 

Y Memo, Y Barri / Memo Arts Centre, Barry  

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Bydd Bwrlwm y Fro yn rhedeg nesaf dros hanner tymor y Hydref mewn nifer o leoliadau dros y Fro:

7 sesiwn, bob yn ail nos Fawrth o 27 Medi.

Zoom
£28.00