Alys Williams + Osian Williams

Dydd Gwener 19 Mai 2017
8:00pm
Clwb y Cyn-Filwyr, Windsor Rd, Penarth (Ex-Servicemen's Club)
£10.00

Gigs Bach y Fro yn cyflwyno...

Noson arbennig o gerddoriaeth gan ALYS WILLIAMS ac OSIAN WILLIAMS

 

Archebwch eich tocynnau ar-lein, neu trwy gysylltu â ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888