Amser Stori Penarth

Pob dydd Llun* 10 - 10.30am (Yn ystod Tymor yr ysgol)

Croeso i blant 0 – 4 oed a’u rhieni i ymuno mewn sesiwn hwyliog o stori a chân.

AM DDIM

 

*Dyddiadau
Tymor yr Hydref: 16/09/19 - 09/12/19
Tymor y Gwanwyn: 20/01/20 - 30/03/20
Tymor yr Haf: 27/04/20 - 06/07/20

 

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg a Llyfrgell Penarth