Amser Stori Y Barri

Pob dydd Mawrth* 10 - 10.30am  (Yn ystod tymor yr ysgol)

Croeso i blant 0 – 4 oed a’u rhieni i ymuno mewn sesiwn hwyliog o stori a chân.

AM DDIM

 

*Dyddiadau
Tymor yr Hydref: 17/09/19 - 10/12/19
Tymor y Gwanwyn: 21/01/20 - 31/04/20 
Tymor yr Haf: 28/04/20 - 07/07/20

 

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg a Llyfrgell y Barri