Amser Stori Y Rhws

Bob dydd Mercher* 10 - 10.30am (Yn ystod tymor yr ysgol)

Croeso i blant 0 – 4 oed a’u rhieni i ymuno mewn sesiwn hwyliog o stori a chân.

AM DDIM

*Dyddiadau
Tymor yr Hydref: 18/09/19 - 11/12/19
Tymor y Gwanwyn: 22/01/20 - 01/04/20
Tymor yr Haf: 29/04/20 - 08/07/20

 

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Cyngor Bro Morgannwg a Llyfrgell Gymunedol y Rhws