Bore Coffi Misol

Bore Coffi Misol i Ddysgwyr o bob lefel. Bydd Gwestai Gwadd gwahanol yn ymuno yn y sgwrs bob mis! 

Sesiwn Nesaf- Dydd Gwener y 29ain o Ionawr

10:30am

Ar 'Zoom' 

AM DDIM

Gwestai Gwadd Mis Ionawr: Mansel Jones, Y cyn newyddiadurwr a chyn Bennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus ITV Cymru,

I gofrestru, ebostiwch rachel@mentercaerdydd.cymru