Bryn Fôn Bach

Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019
8:00pm
Clwb Rygbi'r Barri
£10.00

Mae Gigs bach y fro yn falch i groesawu Bryn Fôn Bach yn ôl i'r Barri unwaith eto!

Set acwstig gan Bryn Fôn, Rhys Parry a John Williams

 

manonifan@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

Trefnir y noson gan Menter Bro Morgannwg gyda chefnogaeth Cynllun Noson Allan