Bwtcamp 'da Rhodd

Dydd Llun 19 HydrefDydd Llun 7 Rhagfyr 2020
12:00pm12:45pm
Parc Belle Vue, Penarth
£18.00

Bwtcamp 'da Rhodd

Yn dechrau Dydd Llun y 19fed o Hydref

12pm-12:45pm

Parc Belle Vue, Penarth

£18 am 6 wythnos (Dim sesiwn adeg hanner tymor)

6 wythnos o sesiynau ffitrwydd hwyl yn yr awyr agored o dan arweiniad yr hyfforddwr profiadol, Rhodd Hughes.