Cerddorion Bach y Fro

Dydd Mercher 13 TachweddDydd Mercher 18 Rhagfyr 2019
1:30pm2:15pm
Festri Capel Bethel, Heol Plassey, Penarth
£24.00

Sesiynau cerddorol dan arweiniad y berfformwraig Rebecca Warner - dewch i ddysgu am gerddoriaeth mewn awyrgylch bywiog a chyfeillar!

Perffaith ar gyfer babanod a phlant bach 0 – 4 oed, gyda chroeso i’r teulu cyfan.

Bob dydd Mercher 13.11.19 - 18.12.19 

£24 am gwrs 6 wythnos

manonifan@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888

 

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg a Chyngor Bro Morgannwg