Clwb Dawns y Barri

Dydd Mawrth 21 MediDydd Mawrth 19 Hydref 2021
5:30pm6:30pm
Ysgol Gynradd Sant Baruc
£20.00

Clwb Dawns newydd sbon yn Y Barri

Arweinir gan Elan Isaac

Addas i blant blwyddyn 3-6 

£20 am 5 wythnos

Ble? Ysgol Gynradd Sant Baruc

17:30-18:30

 

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch: manonifan@menterbromorgannwg.cymru