Clwb Dawns y Barri

Dydd Llun 25 EbrillDydd Llun 23 Mai 2022
4:00pm5:00pm
Ysgol Sant Baruc
£16.00

Clwb Dawns Y Barri

Arweinir gan Rochelle Marie

Addas i blant blwyddyn 3-6 

£16 am 4 wythnos

Ble? Ysgol Gynradd Sant Baruc

16:00-17:00

 

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch: manonifan@menterbromorgannwg.cymru