Clwb Nofio Dinas Powys

Dyddiad: Dydd Mercher 06/11/19 - 11/12/19
Amseroedd: 3.45 - 4.45pm (sesiynau ½ awr)
Lleoliad: Hebron Hall, Dinas Powys
Pris: £30 am y tymor (£5 y sesiwn)

Gwersi nofio i blant Dosbarth Meithrin – Bl.6

 

COFRESTRWCH YMA

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Ryan: ryandavid@urdd.org / (029) 20635687 / 07773 240674

 

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Bro Morgannwg