Clwb Nofio Penarth

Dyddiad: Dydd Sul 10/11/19 - 15/11/19
Amseroedd: 8–10.30am (sesiynau ½ awr yr un)
Lleoliad: Canolfan Hamdden Cogan
Pris: £30 am y tymor (£5 y sesiwn)

Gwersi nofio i blant Dosbarth Derbyn – Bl.6

*Dim sesiwn yn ystod hanner tymor*

 

COFRESTRWCH YMA

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Liam: liamhiggins@urdd.org / (029) 20635674 / 07976 003344

 

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Bro Morgannwg