Clwb Nofio Y Barri

Dyddiad: Dydd Gwener 08/11/19 - 13/12/19
Amseroedd: 4 – 6:45pm (sesiynau ½ awr yr un)
Lleoliad: Canolfan Hamdden Y Barri
Pris: £30 am 6 wythnos (£5 y sesiwn)

Gwersi nofio i blant Dosbarth Derbyn – Bl.6

COFRESTRWCH YMA

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Ryan: ryandavid@urdd.org / (029) 20635687

 

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg, Adran Chwaraeon yr Urdd a Chyngor Bro Morgannwg