Deffro'r Synhwyrau

Dydd Iau 16 IonawrDydd Iau 26 Mawrth 2020
11:15am12:00pm
Ardal Ieuenctid, Llyfrgell Y Barri
£36.00

Dewch â'ch babi i ddarganfod byd o liwiau, synau, aroglau a mwy ar ein cwrs sensori.

Perffaith ar gyfer babis 0-12 mis oed.

16.01.20 - 26.03.20 

Bob Bore Dydd Iau* 11:15am - 12:00pm (*ac eithrio 20.02.19 hanner tymor)

£40 am bloc o 10 wythnos

Trefnir mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg a Chyngor Bro Morgannwg