Drama Bach y Fro

Dydd Iau 13 IonawrDydd Iau 17 Chwefror 2022
5:00pm6:00pm
Canolfan Gymunedol CF61, Llanilltud Fawr
£24.00

Clwb Drama i blant blwyddyn 3-6 i ddysgu sgiliau actio, drama a pherfformio o dan arweiniad y tiwtor Drama brofiadol, Nia Tudor.

Bob Nos Iau yn ystod y Tymor Ysgol yn dechrau 13/02/22

17:00 - 18:00 

Canolfan Gymunedol CF61, Llanilltud Fawr

Cwrs 6 wythnos am £24

 

Am fwy o wybodaeth: manonifan@menterbormorgannwg.cymru // 02920 689888