Gig Nadolig Brigyn

Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022
7:30pm
Caffi a Deli Foxy's, Penarth
£25.00

Ymunwch â’r brodyr Ynyr ac Eurig Roberts i ddathlu’r Nadolig yng Nghaffi a Deli Foxy’s, Penarth, CF64 3ED.

Mae bwyd bys a bawd yn gynwysedig ym mhris y tocyn (dim diodydd).

Ar ôl bwcio, anfonwch e-bost at Rachel os oes gennych chi unrhyw anghenion dietegol arbennig.

rachel@mentercaerdydd.cymru