Noson Gomedi

dydd Sadwrn 24 Mawrth 2018
8:00pm
Park Hotel, Y Barri
£8.00

NOSON GOMEDI

gyda
Steffan Alun
Aled Richards
Sarah Breese
Lorna Pritchard
Gary Slaymaker

 

Trefnwyd gan Fenter Bro Morgannwg gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri