Pêl Droed 1 a 2 yr Urdd

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Blwyddyn 1 a 2

£3.50

10:00 - 11:00

Am fwy o wybodaeth: sionjones@urdd.org // 07929715979

Noder fod y Clwb yma'n cael i'w rhedeg gan yr Urdd, mewn partneriaieth â Menter Bro Morgannwg, felly nid oes modd archebu lle ar y wefan hon. 

Ffoniwch neu ebostiwch Sion os ydych am ymuno gyda'r clwb!