Pêl Droed Dan 5- Yr Urdd

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Meithrin a Derbyn

£3.50

9:00am - 9:45am 

Am fwy o wybodaeth: sionjones@urdd.org     07929715979

Noder fod y Clwb yma'n cael i'w rhedeg gan yr Urdd, mewn partneriaieth â Menter Bro Morgannwg, felly nid oes modd archebu lle ar y wefan hon.

Ffoniwch neu ebostiwch Sion os am ymuno gyda'r clwb!