Penwythnos Teulu i Langrannog

Blaendâl

Dydd Gwener 12 Ebrilldydd Sul 14 Ebrill 2019
Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
£50.00

Prisiau

Oedolion: £145
Plant 8+ oed: £120
Plant 3-7 oed: £90
Plant 2-3 oed: £55
Plant dan 2 oed: £15

Blaendâl: £50 y teulu

Pris yn cynnwys

  • llety en-suite
  • brecwast, cinio, te a swper
  • pob gweithgaredd yn y gwersyll
  • taith gerdded i’r traeth
  • twmpath a band byw
  • helfa wyau Pasg
  • gwers Cymraeg i Oedolion i’r rhieni

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/llangrannog/

ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888