Penwythnos Teulu i Langrannog

BLAENDAL

Dydd Gwener 3 Ebrilldydd Sul 5 Ebrill 2020
Gwersyll Yr Urdd, Llangrannog
£50.00

Penwythnos i’r teulu llawn antur, gweithgareddau, cymdeithasu a lot fawr o hwyl!

Bydd dim trafferth plesio pawb gydag amrywiaeth mor eang o weithgareddau i roi tro arnynt: sgîo, merlota, cwadfeicio, dringo, nofio, saethyddiaeth, cwrs rhaffau uchel, adloniant nos a mwy!

Mae’r prisiau isod yn cynnwys llety, bwyd a diod (3 x pryd y dydd a byrbrydau), holl weithgareddau ac adloniant nos. Archebwch nawr am flaendal o £50 yn unig i'r teulu!

Oedolyn: £150

8+ oed: £120

4 – 7 oed: £90

2 – 3 oed: £30

0 – 1 oed: £15

I ddarganfod mwy, ffoniwch 02920 689888neu cysylltwch â manonifan@menterbromorgannwg.cymru