25 Ebrill 202223 Mai 2022
4:00pm5:00pm
Ysgol Sant Baruc
£16.00
25 Ebrill 202223 Mai 2022
10:00am11:00am
Y Barri
£10.50

Nos Iau, 19 Mai am 7.30pm

Am ddim. Ar Zoom.

I gofrestru: 

rachel@mentercaerdydd.cymru                                            

Amser Stori Y Bontfaen

Dydd Gwener / Fridays

1330-1400

Amser Stori Penarth.

Dydd Llun / Mondays 

1000-1030

Taith fws ar y cyd gyda Menter Caerdydd i Wyl Fwyd y Fenni

Dydd Sadwrn, 17 Medi 2022

£15.00

Taith fws ar y cyd gyda Menter Caerdydd i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron.

Dydd Mawrth, 2 Awst 2022

£20.00

Taith fws ar y cyd gyda Menter Caerdydd i'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. 

Dydd Mawrth, 19 Gorffennaf.

£20.00

Manylion yr arlwy o fis Ionawr hyd fis Mehefin.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Dewch i fwynhau Amser Stori am 1000 bob bore Mercher, yna cyfle i fwynhau paned a chymdeithasu!

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Blwyddyn 1 a 2

£3.50

Dydd Sadwrn

Neuadd Ysgol Bro Morgannwg

Meithrin a Derbyn

£4.50