4 December 2021
11:30am1:00pm
Hebron Hall
Free
16 November 202114 December 2021
5:30pm6:30pm
Ysgol Gynradd Sant Baruc
£16.00
11 November 202116 December 2021
5:00pm6:00pm
CF61 Community Centre, Llanilltud Fawr
£20.00
9 November 202114 December 2021
5:30pm6:30pm
Canolfan Gymunedol Penarth Isaf
£24.00
4 November 202116 December 2021
6:00pm7:00pm
Canolfan Hamdden Penarth
£35.00
3 November 20218 December 2021
10:00am10:45am
Y Barri
£18.00
1 November 20216 December 2021
10:00am11:00pm
Parc Romilly
£15.00

Come and celebrate Christmas with us at Palmerston Learning Centre, Barry! 

Bore Gwener, 26 Tachwedd, 10.30yb

Am ddim. Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

Nos Fawrth, 14 Rhagfyr, 7.30yh

Am ddim. Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

Come and celebrate Christmas with Spark Lab Cymru!

 

Dewch i fwynhau Amser Stori am 1000 bob bore Mercher, yna cyfle i fwynhau paned a chymdeithasu!