Cwrs gwyddoniaeth 6 wythnos i blant 2-4 oed.

Nos Iau, 27 Ionawr, 7.30yh yng nghwmni'r Athro Siwan Davies

Am ddim. Ar Zoom.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Byd Natur a'r Beirdd yng nghwmni'r Athro Christine James

6 wythnos yn dechrau dydd Llun, 24 Ionawr am 2.00yp

Am ddim. Ar Zoom.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Manylion yr arlwy o fis Ionawr hyd fis Mehefin.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Cowbridge Leisure Centre 

Year 3-6

16:30 - 17:30

£3.50

Dewch i fwynhau Amser Stori am 1000 bob bore Mercher, yna cyfle i fwynhau paned a chymdeithasu!

Saturdays

Bro Morgannwg School 3G

Years 1 and 2

£3.50 per session

Saturdays

Bro Morgannwg School 3G

Nursery and Reception

Bore Gwener, 11:00, Gerddi Soffia

Dyddiadau'n amrywio - gweler y poster am fanylion llawn

Am ddim

Dewch i 'Ddeffro'r Synhwyrau'! Baby Sensory Class!

12/01/2022 - 16/02/2022

Bore Coffi i Ddysgwyr

Dydd Gwener 24 Medi, 10.30yb 

Am ddim

Come and enjoy a story and song!

Friday's

1000 to 1030