Bore Coffi i Ddysgwyr (Tachwedd)

Bore Gwener, 26 Tachwedd, 10.30yb

Am ddim. Ar Zoom.

Sgwrs gyda Dianne o siop Fair Do's, Caerdydd. Dewch i ddysgu mwy am fasnach deg ac ymarfer siarad Cymraeg yr un pryd!