Bwrlwm - Hanner Tymor

Bydd Bwrlwm y Fro yn rhedeg nesaf dros hanner tymor y Hydref mewn nifer o leoliadau dros y Fro:

Dydd Llun 30 Hydref - Clwb Rygbi Penarth

Dydd Mawrth 31 Hydref - Ysgol Gwaun y Nant, Y Barri 

Dydd Mercher 1 Tachwedd - Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr 

Dydd Iau 2 Tachwedd - Ysgol Sant Baruc, Y Barri 

 

Bwrlwm y Fro will be running over half term in October in a number of locations across the Vale of Glamorgan:

Monday 30 October - Penarth Rugby Club 

Tuesday 31 October - Ysgol Gwaun y Nant, Barry 

Wednesday 1 November - Ysgol Dewi Sant, Llantwit Major

Thursday 2 November - Ysgol Sant Baruc, Barry