BWRLWM Y FRO - Hydref / Autumn 2022

Bwrlwm y Fro - 31 Hydref - 3 Tachwedd 2022 / 31 October - 3 November 2022

Clwb Athletau Penarth (Dydd Llun / Monday) 

Ysgol Gwaun y Nant, Y Barri (Dydd Mawrth / Tuesday) 

Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr (Dydd Mercher / Wednesday) 

Ysgol Sant Curig, Y Barri (Dydd Iau / Thursday) 

 

Rhad ac am Ddim / Free of Charge