Clwb Cerdd

Sgwrsio, gwrando a thrafod cerddoriaeth o bob math yng nghwmni Patrick a’i westeion.

Gwestai mis Medi bydd Cyfarwyddwr Cerdd Côr CF1, Eilir Owen Griffiths.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru