DisgoCwis Nadolig 5pm

Thursday 17 December 2020
5:00pm5:45pm
Zoom
£2.00

Disgo Cwis Nadolig lle bydd cyfle i ddawnsio, cymryd rhan mewn cwis a gemau eraill dros Zoom! 

Byddwn yn gwneud dau sesiwn, sef un am 5pm a un arall am 6pm! 

Mae croeso i chi wisgo'n Nadoligaidd os ydych chi eisiau!!

Addas i blant oed cynradd