Hanes Cymru: Cestyll 1

Monday 27 SeptemberMonday 11 October 2021
7:30pm8:30pm
Zoom
£10.00

Cestyll Cymru

3 sesiwn yn dechrau nos Lun, 27 Medi am 7.30pm

O Gas-gwent i Raglan ac o Ynysgynwraidd i Dretŵr, taith drwy'r oesoedd i glywed mwy am hanes rhai o gestyll y de-ddwyrain. Bydd cwrs arall, 3 wythnos o hyd, yn dechrau nos Lun, 8 Tachwedd yng nghwmni Dr Euryn Roberts yn olrhain hanes cestyll gogledd Cymru.