Radio - creu, golygu a recordio / create, edit & record

Thursday 18 August 2022
10:00am3:00pm
YMCA, Court Road, Y Barri, Bro Morgannwg / Vale of Glamorgan
Free

Cliciwch ar y linc isod i gofrestru i gymryd rhan - 12 o lefydd ar gael 

Click on the link below to register to take part - 12 spaces available 

11 - 18 oed / age

www.bit.ly/YMCA1radio