Radio - creu, golygu a recordio / create, edit & record

Tuesday 16 August 2022
10:00am3:00pm
Canolfan Cymunedol CF61, Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg / CF61 Community Centre, Llantwit Major, Vale of Glamorgan
Free

Cliciwch ar y linc isod i gofrestru i gymryd rhan - 6 o lefydd ar gael 

Click on the link below to register to take part - 6 places available 

11 - 18 oed / age

www.bit.ly/CF61radio