Sgwrs y Mis (Hydref)

Sgwrs y Mis (Hydref)

Nos Lun, 25 Hydref, 7.30yh

Am ddim - Zoom

Ystrydeb yw bwydydd Cymreig i lawer ohonom – cennin, cig oen a chacennau cri. Ond mewn gwirionedd, bu gan Gymru draddodiad bwyd unigryw ac amrywiol, a oedd i raddau, yn cynnig ffordd iachach a mwy cynaliadwy o fwyta nag ein diet ni heddiw. Carwyn Graves sy’n cynnig golwg newydd ar fwyd Cymru – ddoe ac yfory – yn sgwrs mis Hydref.