Sgwrs y Mis (Rhagfyr)

Sgwrs y Mis (Rhagfyr)

Nos Lun, 13 Rhagfyr, 7.30yh

Am ddim.  Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

Ymunwch ag awdur ‘Llyfr Bach Nadolig’ i rannu ychydig o ysbryd yr Ŵyl. Y bardd, ddarlledwraig ac awdur, Elinor Wyn Reynolds, fydd yn ein tywys drwy’r broses o ddewis a dethol atgofion ar ffurf cerdd a rhyddiaith gan gyfranwyr amrywiol i greu cyfrol Nadoligaidd dwymgalon.