Spark Lab Gwyl Dewi

Tuesday 28 February 2023
1:00pm1:45pm
Cwrt y Vil Penarth Byrd Crescent Community Centre
£6.00

Sesiwn gwyddoniaeth i ddathlu Dydd Gwyl Dewi! Addas i blant 2-4 oed. 

Science sesion to celebrate Dydd Gwyl Dewi! Suitable for children aged 2-4 years.