BWRLWM!

FREE Play sessions during the School holidays

Reception - Year 6

Suitable for children in Welsh Medium Primary Schools

Monday  - Thursday during School Holidays

Morning & Afternoon Sessions

10:30am - 12:25pm | 1:15pm - 3:10pm

Sessions at the following locations: 

Penarth Rygby Club 

Ysgol Gynradd Gwaun y Nant, Barry  

Ysgol Dewi Sant, Llantwit Major  

Ysgol Sant Baruc, Barry 

This time there is no need to book beforehand, just turn up & register on the day

For more information: michael@menterbromorgannwg.cymru 

 

Bydd Bwrlwm y Fro yn rhedeg nesaf dros wyliau Pasg mewn nifer o leoliadau dros y Fro: