BWRLWM!

Sesiynau Chwarae AM DDIM

Derbyn- Blwyddyn 6

Addas i blant sy'n mynychu ysgol gynradd Gymraeg yn y Fro

Dydd Llun - Dydd Iau yn ystod gwyliau ysgol

Sesiynau Bore a Prynhawn mewn pob lleoliad

10:30am - 12:25pm | 1:15pm - 3:10pm

Cynhelir sesiynau Bwrlwm y Fro yn y canlynol: 

Ysgol Penygarth, Penarth 

Ysgol Gynradd Gwaun y Nant, Y Barri 

Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr

Parciau Porthceri, Fictoria a Romilly

Y tro hwn, does dim angen cofrestru o flaen llaw - dim ond troi fyny ar y diwrnod!

Am fwy o wybodaeth: michael@menterbromorgannwg.cymru 

Bydd Bwrlwm y Fro yn rhedeg nesaf dros wyliau Pasg mewn nifer o leoliadau dros y Fro: