These activities are run in partnership between Menter Bro Morgannwg and the Vale of Glamorgan Council.

17 January 202214 February 2022
12:00pm12:45pm
Romilly Park, Barry
£24.00
11 January 20225 April 2022
7:30pm8:30pm
Zoom
£21.00
10 January 202224 January 2022
7:30pm8:30pm
Zoom
£10.00

Nos Iau, 27 Ionawr, 7.30yh yng nghwmni'r Athro Siwan Davies

Am ddim. Ar Zoom.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Byd Natur a'r Beirdd yng nghwmni'r Athro Christine James

6 wythnos yn dechrau dydd Llun, 24 Ionawr am 2.00yp

Am ddim. Ar Zoom.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Manylion yr arlwy o fis Ionawr hyd fis Mehefin.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Bore Gwener, 11:00, Gerddi Soffia

Dyddiadau'n amrywio - gweler y poster am fanylion llawn

Am ddim

Next Session- Friday 28.05.21

10:30am

FREE