These activities are run in partnership between Menter Bro Morgannwg and the Vale of Glamorgan Council.

Come and celebrate Christmas with us at Palmerston Learning Centre, Barry! 

Bore Gwener, 26 Tachwedd, 10.30yb

Am ddim. Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

Nos Fawrth, 14 Rhagfyr, 7.30yh

Am ddim. Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

Nos Lun, 13 Rhagfyr, 7.30yh

Am ddim.  Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

Bore Mawrth, 7 Rhagfyr, 11.00yb

Am ddim.  Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

Dydd Iau, 9 Rhagfyr, 1.30yp

Am ddim.  Ar Zoom.

rachel@mentercaerdydd.cymru

 

Bore Gwener, 11:00, Canolfan Chwaraeon Cymru

Gerddi Soffia

Dyddiadau'n amrywio - gweler y poster am fanylion llawn

Am ddim

Next Session- Friday 28.05.21

10:30am

FREE