These activities are run in partnership between Menter Bro Morgannwg and the Vale of Glamorgan Council.

27 September 202111 October 2021
7:30pm8:30pm
Zoom
£10.00
14 September 20217 December 2021
7:30pm8:30pm
Zoom
£21.00

Bore Iau, 21 Hydref, 11.00yb

Sesiwn am ddim ar Zoom

Nos Lun, 25 Hydref, 7.30yh

Am ddim - Zoom

Sesiynau cerddoriaeth a rhythm wedi’u creu’n arbennig ar gyfer pobl sydd wedi ymddeol. 

Bob dydd Llun am 11.30, Canolfan Beulah, Rhiwbeina

Yn dechrau 11 Hydref - Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr

Dydd Gwener 24 Medi, 10.30yb 

Am ddim

Unwaith y mis ar nos Fawrth am 7.30pm

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Mae’r darlithoedd yn rhad ac am ddim.

Dewch i gadw’n heini, ymlacio a sgwrsio yng nghwmni ffrindiau.

Bore Gwener ola'r mis, 11.00

Am Ddim

Lleoliad: Canfolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Soffia.