Bwrlwm y Fro - Pasg / Easter 2023

Sesiynau Bwrlwm dros y Pasg mewn ysgolion dros y Fro. 

Chwarae mynediad agored ar gael i ddisgyblion oedran cynradd yn Ysgol Penygarth, Penarth; Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr ac Ysgol Gwaun y Nant, y Barri. 

Gweithdai sgiliau syrcas gyda Rhian Halford ar y 4, 5 a 13 Ebrill. 

Cofrestrwch ar y dydd!

 

Bwrlwm sessions over Easter at schools across the Vale.

Open access play aimed at primary age pupils at Ysgol Penygarth, Penarth; Ysgol Dewi Sant, Llantwit Major & Ysgol Gwaun y Nant, Barry. 

Also, circus skills workshops with Rhian Halford on the 4th, 5th & 13th April. 

Register on the day!