Trefnir holl weithgareddau Oedolion Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg.

11 Mai 2023
10:30am
Ynys y Barri
£3.50

Nod a Neges Cranogwen: Sgwrs dros Zoom yng nghwmni'r Athro Jane Aaron fydd yn trafod ei chyfrol newydd, Cranogwen, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer sgyrsiau difyr ar Zoom unwaith y mis.

Rhad ac am ddim.

Bob yn ail fore dydd Gwener, 11:15, Gerddi Soffia.

Rhaid cofrestru o flaen llaw felly cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Am ddim.

Sesiwn nesaf - DYDD GWENER, 31 MAWRTH

10.30am - Zoom

AM DDIM

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru