Trefnir holl weithgareddau Oedolion Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg.

16 Awst 2022
8:15pm
Amgueddfa Sain Ffagan
£6.00, Plentyn £4.00
14 Gorffennaf 2022
10:00am1:00pm
£3.50
4 Gorffennaf 202218 Gorffennaf 2022
10:00am12:00pm
Canolfan Palmerston, Y Barri
Am ddim
23 Mehefin 2022
7:30pm
Institiwt Llandaf
Am ddim

Nos Lun, 27 Mehefin, 7.30pm

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Taith fws ar y cyd gyda Menter Caerdydd i Wyl Fwyd y Fenni

Dydd Sadwrn, 17 Medi 2022

£15.00

Taith fws ar y cyd gyda Menter Caerdydd i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron.

Dydd Mawrth, 2 Awst 2022

£20.00

Taith fws ar y cyd gyda Menter Caerdydd i'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. 

Dydd Mawrth, 19 Gorffennaf.

£20.00

Manylion yr arlwy o fis Ionawr hyd fis Mehefin.

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru

Bob yn ail fore dydd Gwener, 11:00, Gerddi Soffia

Dyddiadau'n amrywio - gweler y poster am fanylion llawn.

NODER BOD SESIWN 3 MEHEFIN WEDI SYMUD I'R 10fed OHERWYDD GWYL Y BANC.

Am ddim

Sesiwn nesaf - Dydd Gwener 24 Mehefin

10.30am - Zoom

AM DDIM

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru