Trefnir holl weithgareddau Oedolion Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg.

Nos Iau, 23 Mai yng nghwmni Dr Rhian Meara

Gwyl Fach y Fro 2024

Cyfle i grwydro'n hamddenol a siarad Cymraeg.

Sgyrsiau misol yng nghwmni siaradwyr gwadd.

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Bob yn ail fore dydd Gwener, 11:15, Gerddi Soffia.

Rhaid cofrestru o flaen llaw felly cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Am ddim.

Sesiwn nesaf - DYDD GWENER, 26 EBRILL

10.30am - Zoom

AM DDIM

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru