Trefnir holl weithgareddau Oedolion Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg.

8 Rhagfyr 2022
7:30pm
Caffi a Deli Foxy's, Penarth
£25.00
3 Rhagfyr 2022
2:00pm
Eglwys Dewi Sant, CF10 3DD
Oedolion £10.00, Myfyrywyr/Dan 18 £7.00

Nos Lun, 12 Rhagfyr 7.30yh 

Am ddim

Ymunwch â ni ar gyfer sgyrsiau difyr ar Zoom unwaith y mis.

Rhad ac am ddim.

7 sesiwn, bob yn ail nos Fawrth o 27 Medi.

Zoom
£28.00

Bob yn ail fore dydd Gwener, 11:00, Gerddi Soffia

Dyddiadau'n amrywio - gweler y poster am fanylion llawn.

Am ddim

Sesiwn nesaf - DYDD GWENER, 16 RHAGFYR

10.30am - Zoom

AM DDIM

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru