Trefnir holl weithgareddau Oedolion Menter Bro Morgannwg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg.

27 Ionawr 2024
7:30pm
Y Memo, Y Barri / Memo Arts Centre, Barry
£15.00
1 Rhagfyr 2023
8:00pm
Tafarn Duke of Wellington
£15.00
14 Hydref 2023
8:00pm
Y Memo, Y Barri / Memo Arts Centre, Barry
£10.00
2 Hydref 202316 Hydref 2023
7:30pm8:30pm
Zoom
£10.00

Gig ar gyfer dysgwyr a siaradwyr newydd wedi'i threfnu gan Mentrau Iaith Cymru.

Nos Wener 20.10.23

Tocynnau am ddim ar gael tan 27 Medi!

Ymweliad ag arddangosfa Artes Mundi 10 a'r orielau - Iau, 9 Tachwedd

AM DDIM

Taith dywys o gwmpas y Senedd, Bae Caerdydd - Bore Iau, 19 Hydref

AM DDIM

Sul, 26 Tachwedd ar Zoom

Gwener, 1 Rhagfyr yng Nghaerdydd

AM DDIM

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Sgwrs y Mis - rhaglen tymor yr hydref.

Bob yn ail fore dydd Gwener, 11:15, Gerddi Soffia.

Rhaid cofrestru o flaen llaw felly cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Am ddim.

Sesiwn nesaf - DYDD GWENER, 29 MEDI

10.30am - Zoom

AM DDIM

I gofrestru: rachel@mentercaerdydd.cymru