HELO BLOD

Helo Blod yw’r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes a chyfieithiadau hefyd. Ac mae’r cwbl lot am ddim!

Catrin Cooke yw’r ymgynghorydd Helo Blod Lleol ac mae hi ar gael i helpu eich busnes.

 Gyda’ch gilydd bydd modd i chi weithio ar ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn eich busnes. 

 

Mae cyngor ar gael ar gyfer helpu gyda :

-cyfieithu am ddim o destunau hyd at 500 gair y mis – o’r Saesneg i’r Gymraeg

– gwirio testunau Cymraeg hyd at 1,000 gair y flwyddyn

– marchnata a hyrwyddo eich busnes i’r gymuned Gymraeg

– gwasanaethau Cymraeg i gwsmeriaid a recriwtio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Cymraeg

– gwneud y Gymraeg yn fwy gweledol yn eich busnes ac agor y drws i sgyrsiau a chwsmeriaid newydd

-eich cyflwyno i rwydweithiau lleol sy’n gallu cefnogi eich busnes

-eich cyfeirio di at fusnesau yn eich ardal fel bod modd I chi fod yn rhan o rwydwaith o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg mewn busnes

– helpu chi a’ch tîm ddysgu ychydig o eiriau Cymraeg – neu fwy.

– cysylltu â fi ar y ffôn neu drwy e-bost a chawn ni sgwrs am sut allwn ni weithio gyda’n gilydd i gynyddu eich ddefnydd o’r Gymraeg. Neu gallwch chi fynd ar ein gwefan ar gyfer y gwasanaeth cyfieithu am ddim.

catrin.cooke@heloblodlleol.cymru

07809731589

https://businesswales.gov.wales/heloblod/cy

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau ar hyn o bryd